Zdraví máte jen jedno!

Dbejte na prevenci, očkování, nekuřte, alkohol s mírou, zdravě se stravujte, omezte stres, mějte hodně pohybu a dostatek spánku.

Aktuálně z ordinace

Důležité upozornění

V pátek 21.6. ordinujeme pouze do 11:00. Děkuji za pochopení. Neakutní věci prosím příští týden.

Váš praktický lékař

MUDr. Michal Pupík

Sestra: Ladislava Říhová
Adresa: Modrá 120, 687 06
Telefon: 572 631 970
E-mail: info@mudrpupik.cz
IČ: 29361290

Ordinace

Ordinační hodiny

 • Pondělí7:00-12:00
 • Úterý7:00-12:00
 • Středa7:00-12:00
 • Čtvrtek13:00-18:00
 • Pátek7:00-12:00

Vybavení naší ordinace

#

Vybavení používané k vyšetření našich pacientů i budoucí plány pro zkvalitnění našich služeb

Vybavení ordinace

 • CRP vyšetření hladiny zánětu v těle
 • INR vyšetření srážlivosti krve při léčbě warfarinem
 • EKG vyšetření elektrické aktivity srdce
 • Glukometr vyšetření hladiny krevního cukru
 • Tlakový holter 24h monitorace krevního tlaku
 • HBA1C vyšetření glykovaného hemoglobinu u diabetiků
 • proBNP vyšetření k vyloučení srdečního selhávání
 • FOB vyšetření přítomnosti krve ve stolici v prevenci nádoru tlustého střeva
 • Otoskop vyšetření zevního zvukovodu s provedením výplachu ušního mazu
 • Pulzní oxymetr měření saturace krve kyslíkem a srdeční frekvence
 • troponinT k vyloučení akutního infarktu myokardu
 • D-dimery vyšetření k vyloučení žilní trombozy
 • Rychlotest STREP-A přímý průkaz antigenu Streptococcus Pyogenes v ordinaci
 • tlakoměr, váha, výškoměr, močový analyzátor

Důležité upozornění a sdělení

#

V pátek 21.6. ordinujeme pouze do 11:00. Děkuji za pochopení. Neakutní věci prosím příští týden.

Prosíme pacienty, aby hlásili změny adres bydliště, míst pobytu v pracovní neschopnosti, pojišťoven, telefonních čísel, emailových adres. U seniorů je vhodné mít své léky napsané na kartičce a nosit u sebe.

Od roku 2022 zdarma očkování proti klíšťové encefalitidě u lidí nad 50 let,proti pneumokokovému zápalu plic zdarma nad 65 let. Očkujeme.

Informace k pracovně-lékařským prohlídkám pro zaměstnání

#

Každý zaměstnavatel je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Mohu provádět pracovní prohlídky kategorie rizika práce 2 a vyšší, pokud mám smlouvu se zaměstnavatelem.

Na prohlídku s sebou zaměstnanec přinese:

Výpis z dokumentace

od svého praktického lékaře max. 90 dní starý (NE KARTU).
Neplatí pro zde registrované pacienty.

Vyplněnou horní polovinu formuláře

prohlídky ve 3 originálech s datumem, razítkem a podpisem zaměstnavatele.

Žádost o provedení pracovní prohlídky

od svého zaměstnavatele.

Zkumavku s močí

Možno vyzvednout v naší ordinaci.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

#

Poskytujeme vám nejlepší léčbu za rozumnou cenu

Pracovní prohlídky
 

500 Kčvstupní/periodické

Posudek o bolestném
 

500 Kčpracovní úraz

Vyšetření pro
zbrojní průkaz

500 Kč###########

Vyšetření pro
řidičský průkaz

500 Kč nebo prodloužení řidičského průkazu

Vyšetření pro potravinářský průkaz

250 Kč 

Vyšetření pro
svářečský průkaz

300 Kč###########

Vyšetření okult. krvácení ve stolici s interpretací

150 Kčpro pacienty do 50-ti let

Zprávy pro
komerční pojišťovny

300-1000 Kč dle rozsahu

Vyplnění žádosti do domova důchodců

300Kč 

Kopie celé dokumentace

200 Kčna žádost pacienta
(+ 2Kč / str.)

Výpis zdravotní dokumentace

300 Kč 
 

Aplikace očkovací látky

100Kčnehrazené ze zdr.pojištění
 

Kopírování
zpráv

5 Kčza stránku
 

#

Prosím, aby se pacienti na výše zmíněná vyšetření objednávali, nebo alespoň dali dopředu vědět. Jedná se o administrativně a časově náročná vyšetření.
 

#

Ordinační doba

#

Ordinace Modrá 120

 • Pondělí 7.00-12.00
 • Úterý 7.00-12.00
 • Středa 7.00-12.00
  - Pouze objednaní pacienti
 • Čtvrtek 13.00-18.00
  - Především pro zaměstnané
 • Pátek 7.00-12.00
 • Odběry krve provádíme denně od 6:50 do 8:30 s výjimkou čtvrtku

DZP Vincentinum a
Charitní dům pro řeholnice

 • PONDĚLÍ 13:00-17:00

DZP Velehrad Buchlovská a
DZP Staré Město Kopánky

 • ČVRTEK 7:00-12:00

Kontakty

#

+420 572 631 970

Telefon

info@mudrpupik.cz

E-mail

Modrá 120, 687 06

Adresa

Kontaktujte nás

Chcete se na něco zeptat nebo se objednat?